Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không?

0

Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mị Châu , Trọng Thủy,… vốn là những nhân vật truyền thuyết Việt Nam hết sức quen thuộc với mỗi chúng ta.

Họa sĩ có bút danh Manto Deira đã khiến dàn nhân vật lừng lẫy của lịch sử ấy trở nên vừa quen vừa lạ mà lại rất độc đáo khi kết hợp với phong cách anime/manga.

Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không?

Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không? 1

Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không? 2

Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không? 3

Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không? 4

Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không? 5

Lý Thông nè!

Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không? 6

Đây là công chúa Liễu Hạnh, sống ở thời Hậu Lê, theo truyền thuyết đã được đầu thai nhiều lần!

Nhận ra Sơn Tinh, Thủy Tinh với phong cách anime này không? 7

 Nguồn: TinAnime

Facebook Comment
Share.

Leave A Reply